Misyon & Vizyon

Wecycle Arıtım

Yüksek sektörel deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve teknolojik gelişmeler ışığında, sürdürülebilir üretim süreçlerine paralel olarak çevreye olan etkilerin minimize edildiği arıtma tesislerinin de sürdürülebilir olması gerekliliğini en önemli ilke olarak benimsemekteyiz.
Bütüncül bir yaklaşımla, işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarının tam olarak tespitini en kritik nokta olarak kabul edip, gerçekleştirdiğimiz tespitlere en uygun güncel teknolojik sistemleri tasarlayarak uygulamaya geçirmeyi kendimize görev edinmekteyiz. Yalnızca tesislerin kurulumu değil, kurmuş olduğumuz tesislerin işletilmesi safhalarında da vereceğimiz hizmetlerle optimum verimlilik sağlamak diğer bir görevimizdir.

Müşterilerimizle doğru ve etkin bir iletişim kurarak, geleneksel yaklaşımlara göre fark yaratarak mesleğimizin ilke ve prensiplerini öncelikli tutan bir bakış açısı ile hayata geçirdiğimiz tesislerin sektörde sayısının her geçen gün artması maddi beklentilerimiz arasındadır.

Diğer taraftan, mesleğimiz özelinde gerek doğaya gerekse insana olan sorumluluğumuzun gereğini yapmış olmanın gönül rahatlığına ulaşmış olmak ise en az finansal beklentilerimiz kadar önem vermekte olduğumuz manevi beklentimizdir.